Μπορείς:

να διαβάσεις άρθρα μου (ή κάτι που βρήκα)

να δεις την άποψή μου για βιβλία που έχω διαβάσει (μου άρεσαν ή όχι).

να δεις ποια βιβλία προτείνω (με ή χωρίς αναλυτική άποψη).